Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021

Gösterim: 348

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Senato Kararları

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği esaslar kapsamında, Üniversitemiz Senatosu’nun 10 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır:

Eğitim-Öğretim İle İlgili Kararlar:

1. YKS tercih sürelerinin uzatılması ve buna bağlı olarak KYK yerleştirme takviminin ileri tarihlerde tamamlanacak olması, ayrıca bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez ikinci bir ek yerleştirme yapılacak olması, diğer yandan salgın hastalık nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile başlatılan veri entegrasyonu sürecinin halen devam ediyor olması gibi nedenlerle, öğrencilerimizin mağduriyetlerle karşılaşmaması için 2021-2022 Akademik Takvimi başlangıç tarihi 04 Ekim 2021 olarak güncellenmiştir.

Ders kayıtları, 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olup, güncellenmiş akademik takvim, 13 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

2. 2021-2022 Güz Yarıyılında Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın bütün bölüm ve programlarında, pandemi koşullarına uygun olarak gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak “yüz yüze eğitim yöntemi” yürürlükte olacaktır.

Salgının seyrine, öğrenci sayısına ve fiziki koşullara uygun olarak birim yönetimlerinin alacağı kararlara göre, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde derslerin % 40’a kadar olan kısmı “uzaktan öğretim yöntemi” (harmanlanmış eğitim) ile senkron (çevrimiçi) olarak da yürütülebilecektir. Bu kapsamda, hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla verileceği hususunda Üniversitemiz birim kurulları gerekli çalışmayı tamamlamış ve uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler tespit edilmiş olup, ders kayıtları öncesinde öğrencilerimize duyurulacaktır. Uzaktan öğretim yöntemi ile verilecek derslerde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM) altyapısı kullanılacaktır.

3. Tüm dersler, öğretim elemanları tarafından çevrimiçi ders materyalleriyle de desteklenecektir. Bu kapsamda, tüm dersler BANÜ-UZEM sisteminde (LMS) tanımlanacak, ders izlence ve materyalleri öğrencilerin erişimine açılacaktır.

4. Yüz yüze yapılacak olan derslerin süresi, 30 dakikadan az ve 40 dakikadan fazla olmayacak, dersler blok şeklinde yapılmayacak ve ders oturumları arasında 10 dakika ara verilecektir (Uzaktan yürütülen dersler daha önce açıklanan Senato kararları çerçevesinde yürütülecektir). Ayrıca, ders aralarında gerekli hijyen ve havalandırma koşullarına uygun davranılacak, ilgili ders sorumlusu ve kişiler bu hususta tedbir alacaktır.

5. Ara sınav, Dönem Sonu ve Bütünleme sınavları “yüz yüze” yapılacaktır (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kariyer Planlama dersleri hariç).

6. Lisansüstü eğitimde, doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavları, tez önerisi sunumları, tez izleme raporu sunumları ile tez savunma sınavlarının yüz yüze veya uzaktan katılımla yapılmasına, ilgili mevzuat çerçevesinde Enstitü yönetimleri karar verecektir.

7. 3+1 zorunlu iş yeri eğitimi / iş yeri uygulaması olan programlar ile zorunlu ve isteğe bağlı stajlar gibi işletmelerde yapılan mesleki uygulamalar iş yerinde fiili olarak yapılacaktır.

8. Yüz yüze ya da çevrimiçi verilen eğitimde, Covid-19’a yakalanan veya temaslı olan öğrencilerin ilgili durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantinada geçirdikleri süreler devamsızlıktan sayılmayacaktır.

9. Pandemi nedeniyle ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrencilerimiz ile, kronik hastalığı olan ve ailesi yüksek risk grubunda bulunan veya diğer haklı ve geçerli nedenlerle eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerimizin, 5 Kasım 2021 tarihine kadar talep etmeleri halinde kayıt dondurma talepleri ilgili birimlerimizce değerlendirilecektir.

Aşı, PCR, Hijyen ve Temizlikle İlgili Kararlar:

10. İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli Genelgesi, Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 20.08.2021/53 ve 31.08.2021/54 Sayılı Kararları gereğince; 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle aşı olmayan kişilerin, vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, tüm yerleşkelerimize girmek isteyen öğrenci, personel ve üniversite yerleşkelerindeki diğer çalışanlar (kantin, öğrenci-personel servis çalışanları vb.) ile ziyaretçilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  • Üniversitemizde yer alan tüm derslik, laboratuvar, kütüphane, kafeterya ve kantinlerde maske, mesafe ve hijyen koşullarına riayet edilecektir.
  • Yerleşkelere girişte Hayat Eve Sığar (HES) Kodu üzerinden kişilerin aşılı / geçirilmiş hastalık (Covid 19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise yerleşkeye girişlerine müsaade edilmeyecektir.  Bu kapsamda yerleşke girişlerinde, HES kodları ile iki doz aşısını yaptıranların (2. doz aşının en az 15 gün önce yapılmış olması koşuluyla) aşı kartlarını-sertifikalarını, iki doz aşı yaptırmayanların ise son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

11. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, İl düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar takip edilecek, gerektiği durumlarda uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek, açıklanan eğitim-öğretim modelinde yeni düzenlemeler söz konusu olabilecektir.

 

Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü