Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022

Gösterim: 252

Kalite Politikamız

  • Kalite odaklı etkin ve yetkin bir yönetim anlayışını benimsemek,
  • Bölümdeki akademik personelin, misyon ve vizyon başta olmak üzere temel değerlerimizi anlamaları; bunlarla uyumlu olarak tüm görev ve sorumluluklarını sürdürmelerini sağlamak,
  • İç ve dış paydaşlarımızla uyumlu, onların beklentilerini karşılayan ve memnuniyetlerini ön plana alarak çalışmalarımızı sürdürürken, bu memnuniyeti arttırmaya yönelik düzenli ölçümler yapmak ve çözümler üretmek,
  • Birim kalite yönetim sisteminin, TS EN ISO9001 kalite standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesini ve sistemin sürekli iyileşmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmak desteklemek ve sürdürülebilir kılmak.
  • Bilimin ve teknolojinin desteği ile eğitim, öğretim, Ar-Ge süreçlerimizi geliştirmek,
  • Bölümümüzün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak.
  • Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çeşitli projeler ve etkinlikler aracılığıyla toplumsal sosyal sorumlulukları yerine getirmek,
  • Etik değerlere bağlı, çağdaş bilimin ışığında faaliyetlerimizi sürdürmek kalite politikamızdır.