24 Şubat 2022

Gösterim: 174

Zorunlu Türk Dili II Dersi Muafiyet Sınavı

ZORUNLU TÜRK DİLİ-II DERSİ MUAFİYET SINAVI

(2021 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için)

Üniversitemize bağlı Fakültelerin ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde Türk Dili-II dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf olmak isteyen 2021 girişli öğrenciler için muafiyet sınavı yapılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersi almayacaklardır.

Sınav, 100(yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler Türk Dili-II dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Türk Dili-II dersinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde verilen Türk Dili-II dersini almakla yükümlüdür.

Öğrencilerimiz sınavda “Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozuklukları, Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Şiir ve Özellikleri, Yazılı Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Türleri, Bilimsel Yazma Teknikleri” konularından sorumlu olacaklardır.

Sınava    girmek    zorunlu    olmayıp,    isteyen    öğrenciler    kayıtlı    oldukları    fakülte

dekanlığına ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

 

Başvuru Tarihleri: 24 Şubat-1 Mart 2022 (saat 17.00’a kadar)

Sınav Tarihi: 2 Mart 2022, Çarşamba

Saati: 15.00

Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste sınava katılacaktır.

Dilekçe örneği ektedir.