Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024

Gösterim: 700

STRATEJİK HEDEFLER 2024

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak, sürekli gelişim sağlamak için, mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip, ülke çıkarlarını gözeten, kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak, meslek ahlakına sahip, milli kültürüne bağlı, ilgili sektörlerde aranan nitelik ve sayıda nitelik eleman açığını kapatmak ve batı uygarlığını hedefleyen ülkemizin gereksinimi olan nitelikli ve becerili meslek elemanlarını yetiştirerek; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında mükemmele ulaşmak için gerekli her türlü çabayı gösterme misyonu ve verdiği eğitim ve hizmetle; ürettiği bilgiyi kullanan, uluslararası mesleki standartlara uygun, milli değerlerine bağlı, nitelikli meslek elemanı yetiştirerek; gelişmeye açık, iş âleminin gereksinim ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir eğitim kurumu bakış açısıyla faaliyette bulunma vizyonu çerçevesinde 2024 yılında;

 

1- Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimize orta öğretim yaşamından üniversite yaşamına ve sonrasında iş ortamına başarılı bir geçiş yapabilmelerine olanak veren bir eğitim ortamı sağlamak.

2- İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bilgi paylaşımının hedeflendiği etkinlikler düzenlemek, ulusal ve bölgesel kaynaklı projelere aktif taraf olarak katılmak.

3- Meslek Yüksekokulumuzun tanıtımını sağlamak.

4- Meslek Yüksekokulumuza yeni öğretim elemanları kazandırmak.

5- Mezun bilgi sistemi oluşturmak.

6- Kampus alanımızın ağaçlandırılmasının devamını sağlamak.

7- Yüksekokulumuz laboratuvarlarını cihaz ve donanımlarla güçlendirmek.

8- Yüksekokulumuzdaki Mikrobiyoloji laboratuarına yapılacak düzenlemelerle Gıda Tarım ve

     Havancılık Bakanlığından “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş Yeterlilik” belgesi aldığımız  

    Mikrobiyoloji Laboratuvarının akreditasyonunu tamamlamak.

9- Yüksekokulumuz Programlarına yeni Program kazandırmak ve alt yapısını oluşturmak.

10- Yüksekokulumuz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri için spor kompleksine     kavuşturmak.

11 – Yüksekokulumuz hizmet binasının dış cephe izolasyonun yapılması

 

hedeflenmiş ve Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimize orta öğretim yaşamından üniversite yaşamına ve sonrasında iş ortamına başarılı bir geçiş yapabilmelerine olanak vermek için İlçemiz ve bölgedeki İşletmelerle Protokoller yapma çalışmaları devam etmektedir. Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, ön bahçe çimlendirilmiş ve ağaçlandırılma çalışmaları devam etmektedir. Yüksekokulumuzdaki Mikrobiyoloji laboratuarına yapılan düzenlemelerle Gıda Tarım ve Havancılık Bakanlığından “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş Yeterlilik” belgesi alınan Mikrobiyoloji Laboratuvarının akreditasyonu çalışmaları devam etmektedir. Diğer hedeflere ulaşılabilmesi için mali olanakların attırılması gerekmektedir.

 

Gelecek yıllarda, akademik ve idari personel ihtiyacının karşılanması ve mali olanakların arttırılması ile birlikte;

 

1. Meslek Yüksekokulumuzun ülke çapında araştırma projesi üreten, eğitim veren, sürekli gelişen bir eğitim kurumu haline getirilmesine,

2.Ülkemiz mesleki-teknik eğitim gerekleri doğrultusunda sanayi ile işbirliği içinde bölgedeki Firmalarla yapılacak Protokollerle gerekli nitelikli elemanların yetişmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.